hello world!
Udgivet: 26. april 2014

Vellykket repræsentantskabsmøde for DDI i Middelfart

I dag afholdte DDI sin årlige repræsentantskabsmøde med klubseminar på Comwell i Middelfart.

Under klubseminaret deltog 9 klubber, mens under repræsentantskabsmødet om eftermiddagen var af 8 klubber med i alt 40 stemmeberettigede stemmer. De 9 klubber i år var Ahorn (deltog ikke til rep.møde), Aros, DAN, Døvania, Fremad, Globen Sport, Start, Tenpins og Viking.

Klubseminar:

Lørdagen startede med et 3 timers oplæg fra DDIs strukturudvalg om medlemskaber, klubmedlemskaber, licenssystemets opbygning, medlemsregistrering m. m.

Den vigtigste drøftelse var I forbindelse med de direkte medlemskaber af DDI, var klubberne vedtog DDI ikke skal tilbyde direkte medlemskaber til idrætsudøvere eller bestyrelsesmedlemmer så længe vedtægterne og medlemsstrukturet I DDI ikke er blevet ændret. Det forventes strukturudvalget I 2015 kan fremlægge sit færdige arbejde, og derefter kan klubberne vedtage det endelig medlemsstuktur for DDI med eventuelle direkte medlemskaber m. m.

Repræsentantskabsmødet:

DDIs formand Ole Faustrup fremlagede årsberetningen uden de store drøftelser, ligesom årsregnskabet med et overskud på 226.868 kroner også blev fremlagt med stor tilfredsstillende.

Klubberne fik også under repræsentantskabsmødet vedtaget det nye udvalgsstruktur for strukturudvalget med 3 faste medlemmer, samt et nyt udvalgsstruktur for klub- og breddeudvalget som erstatter flere stående udvalg i DDI som f.eks. uddannelsesudvalget, breddeidrætsudvalget m. flere.

Derudover var der også genvalg til den siddende bestyrelse, mens der var en blanding af genvalg og nyvalg på de forskellige udvalg og hos suppleanterne i bestyrelsen.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram