Transport §44

Globen Sport får hvert år et årligt tilskud gennem folkeoplysningslovens §44, stk. 2 - tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed.

Pkt. 1.   Hvad giver Globen Sport transportdækning til?

1.1. Som udgangspunkt er der transportdækning i forbindelse med alle klubbens egne aktiviteter og arrangementer. Dog vil der være særlige sociale arrangementer, hvor der ikke kan opnås transportdækning.

I nogen tilfælde kan der også transportdækning i forbindelse med landsholdsaktiviteter, eller træningen uden for klubben som er godkendt af klubbens bestyrelse.

1.2. En gyldig rejseform inden for den danske grænse er med:

  • Kørsel med bil
  • Kørsel via betalingsanlægget over Storebæltsbroen
  • Kørsel kombineret med Mols-Linien
  • Linje 888
  • Metro, bus og tog
  • Taxa
  • Fly (Indenrigs)

1.3. En rejse er gyldig er udrejsen fra medlemmets bopæl til aktiviteten, og samme hjemrejse.

1.4. Rejsens datoer behøver nødvendigvis ikke være samme dag, da man godt kan foretage en tidligere udrejse eller en senere hjemrejse når bare deltagelsen til aktiviteten kan dokumenteres og er udført.

1.5. Alle medlemmer skal koordinere deres transport med klubben uanset hvilke transportmiddel der benyttes, da klubben skal sikre sig der bliver benyttet den mest billigste, fornuftigste og mest forsvarlige transport til gavn for alle medlemmer som skal ske senest 2 dage før transporten.

1.6. En gyldig transportdækning er kun for klubbens kontingentbetalende medlemmer.

Pkt. 2.   Transportdækning for kørsel med bil:

Taksten 2024 i klubben er sat til 2,10 kroner pr. km.

Pkt. 3.   Transportindberetning med tilhørende kvittering og udbetaling fra klubben:

3.1. Transporten med tilhørende bilag (som f.eks. bro, færge) skal indberettes elektronisk til klubben.

3.2. Transport med tilhørende kvitteringer skal indberettes senest 10 dage efter, at transporten er foretaget medmindre andet er aftalt.

3.3. Udbetaling vil ske hurtigst muligt efter modtagelse af indberetningen i perioden 1.  januar – 31. december og gældende for indeværende år.

Siden er senest opdateret d. 1. januar 2024

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram