Kommunikation --> Communication

Dansk tekstbeskrivelse!

English text description!

I Globen Sport er der forskellige måder at kommunikere på og det sker altid med medlemmernes egen samtykke, tilladelse og accept.

Alle officielle beskeder, meddelelser eller begivenheder kommer altid fra klubbens mail info@globensport.dk, og bliver sendt til medlemmernes mail som de har oplyst ved indmeldelsen.

Derudover har du mulighed for komme direkte kontakt med klubben, hvor du kan kontakte dem gennem de sociale medier som f.eks. Facebook, Instagram eller Telegram.

In Globen Sport there are different ways of communicating and it always happens with the members' own consent, permission and acceptance.

All official messages, announcements or events always come from the club's e-mail info@globensport.dk, and are sent to the members' e-mail which they have indicated at registration.

In addition, you have the opportunity to get in direct contact with the club, where you can contact them through social media such as Facebook, Instagram or Telegram.

Facebook:

Gennem Facebook kan du kommunikere med klubben på 2 forskellige steder, og du bestemmer selv hvilken en af dem du vil bruge? Klubben er tilgængelig begge steder, så du kan bruge den der passer dig bedst.

A: Den ene mulighed er gennem profilen her: Klubprofil Globen Sport Aarhus

B: Den anden mulighed er gennem siden her: Globen Sport

Facebook:

Through Facebook you can communicate with the club in 2 different places, and you decide which one you want to use? The club is available in both locations, so you can use the one that suits you best.

A: One option is through the profile here: Club profile Globen Sport Aarhus

B: The other option is through the site here: Globen Sport

Instagram:

Gennem Instagram kan du kommunikere med klubben på den officielle profil her: Globen Sport

Instagram:

Through Instagram you can communicate with the club on the official profile here: Globen Sport

Telegram Messenger:

Bestyrelsen foretrækker kommunikation via Telegram Messenger, da man ønsker at adskille privatlivet og foreningsarbejde. Her kan du skrive, sende dokumenter eller videoer til bestyrelsen direkte, og du kan forvente svar inden for 7 dage da det er frivilligt arbejde.

Ønsker du hurtigere svar fra klubben, så kan du kontakte os på Facebook Messenger, da vi tjekker den oftere.

Telegram Messenger:

The board prefers communication via Telegram Messenger, as they want to separate private life and association work. Here you can write, send documents or videos to the board directly, and you can expect a response within 7 days as it is voluntary work.

If you want a faster response from the club, you can contact us on Facebook Messenger, as we check it more often.

Klik på billedet for sende en besked via Telegram --> Click on the image to send a message via Telegram

Telegram Grupper:

Globen Sport har forskellige medlemsgrupper på Telegram fordelt over de forskellige idrætsgrene, hvor det er frivilligt for klubbens medlemmer være med i gruppen.

I gruppen poster klubben informationer om kontingent, arrangementer eller nyheder som kan være relevant eller vigtigt for klubbens medlemmerne i de forskellige grupper. Samtidigt er det også muligt for medlemmerne at kommunikere indbyrdes, have en dialog eller debat med hinanden.

Telegram Groups:

Globen Sport has different member groups on Telegram distributed over the various sports, where it is voluntary for club members to join the group.

In the group, the club posts information about dues, events or news that may be relevant or important to the club's members in the various groups. At the same time, it is also possible for the members to communicate with each other, have a dialogue or debate with each other.

Dics Golf --> Dics Golf

Fodbold --> Football

Fodboldrejser --> Football trips

Futsal --> Futsal

Gokart --> Go-kart

Golf --> Golf

Sim Racing --> Simulated Racing

Skydning --> Shooting

Taekwondo --> Taekwondo

Triatlon --> Triathlon

Kik på billedet for deltage --> Click on the image to participate

Siden er senest opdateret d. 22. juni 2024

The page was last updated on 22 June 2024

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram