Udlæg --> Expenditure

Dansk tekstbeskrivelse!

English text description!

Udlægsformular for klubbens medlemmer, frivillige ledere eller bestyrelsesmedlemmer, som har foretaget udlæg eller haft udgifter som skal dækkes af klubben.

Expense form for club members, volunteer managers or board members who have made outlays or had expenses that must be covered by the club.

Du giver samtykke til ...

  • ... at klubben må læse og bruge oplysningerne internt i bestyrelsen.
  • ... at klubben bruger kontooplysningerne for overførelse af udlæg.

Oplysninger gemmes indtil ...

  • ... i 5 år fra udgangen af det regnskabsår som kvitteringerne vedrører.

Link:
Se hele klubbens privatlivspolitik her.

You consent to...

  • ... that the club may read and use the information internally within the board.
  • ... that the club uses the account information for transferring outlays.

Information is stored until ...

  • ... for 5 years from the end of the financial year to which the receipts relate.
---
---
---
Med din indberetning bekræfter du automatisk med tro og love --> With your report, you automatically confirm with faith and promise:

Siden er senest opdateret d. 22. juni 2024

The page was last updated on 22 June 2024

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram