hello world!
Udgivet: 29. juni 2016

Stort antal medlemmer har forladt Globen Sport

Bestyrelsen har den sidste måned kæmpet for, at holde Globen Sport gående men desværre er det glippet og klubben har mistet idrætsgrene fodbold, håndbold og golf. Ikke alene har man mistet de 3 idrætsgrene, men samtidigt også mistet 30 fysiske medlemmer inkl. 1 bestyrelsesmedlem i løbet 1. halvår 2016.

Selvom Globen Sport har gjort sit for få danmarksmesterskaberne i fodbold gennemført, men desværre har det ikke været nok til deltagelse af mindst 2 klubber. Den anden årsag har også været manglende idræts- og turneringsmuligheder i døveidrætten som har gjort, at medlemmerne har meldt sig ud og samtidigt har den sidste mindre gruppe meldt sig ud fordi de ikke havde råd til kontingentet.

Ikke alene har medlemmerne meldt ud af de forskellige idrætsgrene, men desværre har bestyrelsen også mistet bestyrelsesmedlemmet Laurits Dahlstrøm efter hans udmeldelse af klubben. I henhold til vedtægterne har klubbens bestyrelse konstitueret sig med suppleanten Nicolaj Molbo som ny bestyrelsesmedlem.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram