hello world!
Udgivet: 14. april 2015

Stor fremmøde til vellykket generalforsamling 2015

I lørdags havde Globen Sport en succesfuld generalforsamling med det største fremmøde nogensinde, og bestyrelsen er meget taknemlig for den opbakning, støtte og deltagelse der var i lørdags.

Generalforsamlingen blev afholdt på hotel Scandic Aarhus Vest med frokost, og efterfølgende fællesspisning for de 30 medlemmer som var tilmeldt.

Hovedpunkterne under generalforsamlingen var:

  • Afbudsgebyr

Ved generalforsamlingen sidste år i 2014 vedtog man rykkergebyr og afbudsgebyr for sen og manglende afbud til de mange gratis arrangementer i Globen Sport. I lørdags vedtog en enig generalforsamling igen, at afbudsgebyret forsat skal bevares og håndhæves ved for afbud og manglende deltagelse.

Derudover vedtog generalforsamlingen også, at afbud ikke er gyldig ved sygdom, skade eller andet – fordi der lægges vægt på unødvendige eller spildte udgifter som ikke skal dækkes af de øvrige medlemmer, idrætsgrene eller Globen Sport generelt.

  • Medlemsstop

Bestyrelsen indførte et totalt medlemsstop efter kritik fra døveidrætten under klubseminaret i Korsør sidste måned, hvor Globen Sport var repræsenteret og ville imødekomme kritikken med flere tiltag som blandt andet medlemsstop.

Under generalforsamlingen vedtog medlemmerne, at det ikke var en rigtigt tiltag i klubbens ånd og ophævede den derfor med øjeblikkeligt kraft.

  • Medlemsbestemmelserne

Medlemsbestemmelserne som blev indført sidste år er stadigt gældende, og skal bevares for undgå flere ’klubludere’ i døveidrætten og for undgå alle idrætsudøvere i døveidrætten melder sig ind i Globen Sport.

Generalforsamlingen vedtog, at der skal arbejdes videre med medlemsbestemmelserne og bestyrelsen sammen med idrætslederne i en slags arbejdsgruppe skal lave en større begrænsning for, at tilgodese de nuværende medlemmer og ikke de kommende medlemmer.

  • Årsregnskaber i Globen Sport

Som revisorer valgte generalforsamling, at det skulle være RIR Revisionsfirma som ekstern revisor sammen med Klaus Kristensen som intern revisor. Begge årsregnskaber for ’Globen Sport’ og for støtteforeningen ’DCL Sport for døve og hørehæmmede i Århus’ blev begge godkendt og underskrevet af dirigenten.

  • Ny bestyrelse med flere medlemmer

Bestyrelsen 11-04-15
(Fra venstre ses Steffen R. Olsen, Michael Vestergaard, Jeppe S. Nielsen, Brian Bille, Kim Bøge Andersen, Brian Andersen og Laurits Dahlstrøm)

Der har tidligere været lagt op til om bestyrelsen skulle bevares med 5 bestyrelsesmedlemmer eller ændres til 3 bestyrelsesmedlemmer. Under generalforsamling blev der valgt nye personer ind, og udvidede bestyrelsen med en ekstra suppleantpost.

 

 

Bestyrelsen består nu af:

Formand:
Jeppe Schjødt Nielsen

Kasserer:
Michael Vestergaard

Sekretær:
Brian Andersen

Bestyrelsesmedlemmer:
Brian Bille og Laurits Dahlstrøm

Suppleanter:
Kim Bøge Andersen og Steffen Røntved Olsen

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram