hello world!
Udgivet: 2. november 2015

Steffen R. Olsen ny sekretær i Globen Sport

På billedet fra venstre ses den nye sekretær Steffen R. Olsen, og til højre Brian Andersen som den afgående sekretær.

Efter Brian Andersen forlod posten som sekretær af arbejdsmæssige årsager, så foreskriver vedtægterne det er suppleanten som skal overtage posten. I klubben er der 2 suppleanter og efter drøftelser i bestyrelsen, så blev det Steffen R. Olsen som træder ind i bestyrelsen som ny sekretær.

Det er bestemt ikke en stille start som Steffen har fået, da han startede sidste år som holdleder for den nye håndboldafdeling som han senere trak sig fra, fordi han ikke længere spiller håndbold. Så blev han valgt som suppleant ved klubbens generalforsamling i april måned, og nu er han kommet ind i bestyrelsen som sekretær.

Steffen er nu klubbens daglige repræsentative fungerende formand, da han ifølge vedtægterne er nummer to i rækkefølgen og repræsenterer klubben i formandens fravær. Klubbens formand Jeppe S. Nielsen sidder i forretningsudvalget hvor den daglige og beslutninger foretages elektronisk fra Norge.

Velkommen til Steffen.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram