hello world!
Udgivet: 28. februar 2016

Spændende seminar om ’Fremtidens Døveidræt’ gennemført

I weekenden blev der gennemført et livligt seminar med temaet ’Fremtidens Døveidræt’ arrangeret af Globen Sport og Dansk Døve-Idrætsforbund på Castberggård. 

Idrætsseminaret 'Fremtidens Døveidræt' fik deltagelse af 22 repræsentanter fra VIKING, DAN, START, og Globen Sport, samt de mange trænere og idrætsledere fra de forskellige landshold sammen med repræsentant fra forbundets hovedbestyrelse. Det var første gang, at man med sådan et seminar samlede klubber, ansatte, hovedbestyrelsesmedlemmer, idrætsledere og trænere samme sted.

Globen Sport var vært for seminaret og stod for gennemførelsen af seminaret, og som GS repræsentant fremlagede klubbens kasserer Michael Vestergaard et oplæg omkring den nuværende DM struktur og udviklingen de sidste 10 år, herunder idrætsudøverens prioriteter som Globen oplever det i forbindelse med landsholdet, DM og de hørende klubber.

Oplægget blev efterfulgt af oplæg af André Kobberholm som repræsentant fra DDI, hvor der var mere fokus på DM strukturens opbygning, udvalgsarbejde, økonomi og det organisatoriske omkring DM.

Mange repræsentanter under seminaret fortalte, at det var et fantastisk seminar og det var dejligt møde de forskellige klubrepræsentanter. Seminaret endte med, at man nedsatte ’Døveidrætsudvalget’, hvor alle klubberne får en frivillig plads sammen med repræsentanter fra KB udvalget og eliteudvalget. Derudover blev der gjort opmærksom på, at man ikke ønsker tvinge klubberne til at sidde i udvalget men de får muligheden, og hvis klubben ikke ønsker sidde i udvalget, så samtykker man automatisk til udvalgets arbejde, beslutninger og handlingsplaner for fremtidens døveidræt.

Derudover ønsker både idrætsledere, trænere og klubber en årlig seminar gennemført, hvor man drøfter forskellige emner og får styrket et tværgående samarbejde mellem alle på landeholdene, idrætsgrene og klubberne. På den måde kan man sikre en fælles front hen i mod bedre muligheder for både bredden og eliten, for døveidrætten vil fortsat eksistere i styrket samarbejde med alle i døveidrætten.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram