hello world!
Udgivet: 15. marts 2014

Nye medlemmer i bestyrelsen

På dagens ordinære generalforsamling var der ikke problemer med, at få personer til bestyrelsesarbejdet og heller ingen problemer med få gang i stemmesedlerne da bestyrelsen var på valg. Der blev valgt nye personer ind til bestyrelsen, og nogle af de nuværende medlemmer fik genvalg for en ny bestyrelsesperiode.

De første poster til bestyrelsesvalget var formanden Jeppe S. Nielsen og kassereren Michael Vestergaard som begge blev valgt af generalforsamlingens medlemmer uden modkandidat.

Den nye sekretær er Brian Andersen som blev valgt efter Kim Bøge Andersen ønskede stille op som bestyrelsesmedlem, og her blev de begge valgt til deres nye poster. Den afgående bestyrelsesmedlem var Emil Trillingsgaard Andersen som havde trukket sig fra posten, og til den anden post som bestyrelsesmedlem blev Brian Bille genvalgt for 2 år mere på posten.

Den helt medlem blev Søren Bøgsted som blev valgt som ny suppleant.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram