hello world!
Udgivet: 5. marts 2014

Materialer til generalforsamling 2014 sendt ud

Bestyrelsen oplyser til hjemmesiden globensport.dk, at generalforsamlingens materialer er sendt ud til klubbens kontingentbetalende medlemmer.

I mailen sendt til medlemmerne har bestyrelsen vedlagt regnskabet, årsberetningen og 2 indkommende forslag til nyt medlemsreform, samt en opdateret dagsorden til generalforsamlingen.

I følge klubbens kasserer Michael Vestergaard bliver det et meget vigtigt generalforsamling for klubbens medlemmer. Sidste år ved generalforsamlingen begyndte man tale om kontingentforhøjelse eller en specifikation af medlemsrettighederne, så det bliver den store debatemne på årets generalforsamling efter de to indkommende forslag til en medlemsreform.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til deltage og deltage i debatten om medlemsreformen som kan betyde højere kontingenter, eller også flere aktiviteter for pengene – eller skal det være omvendt? Det er noget som medlemmerne i Globen Sport bestemmer lørdag d. 15. marts 2014 kl. 13 – 18.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram