hello world!
Udgivet: 16. marts 2015

Kritik af Globen Sport og professionalisme i døveidrætten

Globen Sport er en klub i døveidrætten som har tilbudt mange forskellige goder til medlemmer, og det har udviklet sig til en negativt effekt af professionalisme i døveidrætten.  Den århusianske klub er den eneste i døveidrætten som har formået, at kunne tilbyde fuld støtte på landsholdsniveau, gratis hotelophold, gratis tøj og sponsorgaver, fuld transportdækning, honorering og gratis deltagelse til Deaf Champions League m. m.

Globen Sport har været genstand for en stigende utilfredshed omkring professionalisme i døveidrætten fra de øvrige klubber under Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI), hvor man har været utilfreds med udviklingen og føler Globen Sport har kørt sin egen retning i døveidrætten som gør, at man tager flere og flere medlemmer fra de andre klubber fordi tilbuddene og forholdene fra Globen Sport er meget økonomisk attraktivt i forhold til hvad de andre klubber kan tilbyde.

Klubberne i Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) mener, at tilbuddene i Globen Sport giver svære udfordringer for både de andre klubber og døveidrætten generelt. Man mener det er tilstande som gør, at klubånden og spillelysten i døveidrætten er forandret sådan, at de økonomiske goder kommer før selve æren af at spille for sin klub.

Idrætsudøvere begynder at kræve mere af klubberne i henhold til kontingentets størrelse og alle idrætsudøvere i de andre klubber er begyndt, at sammenligne tilbuddene med Globen Sport og derefter ender det med, at alle melder sig ind i Globen Sport og begrænser mulighederne for gennemføres forskellige DM med flere klubber.

Bestyrelsen i Globen Sport synes hele processen har været en personligt hetz med kritik, hvor de århusianske repræsentanter har været udsat for en ubehagelig omfattende kritik under klubseminarerne de sidste to gange. Man er trist over, at klubberne og selve Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) tager del i sådan en omfattende kritik af en klub. Men indfører alligevel nye forskellige tiltag som skal i mødekomme kritikken fra klubberne og Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI), fordi Globen Sport ikke ønsker klubben og medlemmerne skal holdes uden for sammenholdet i døveidrætten.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram