hello world!
Udgivet: 20. maj 2015

Globen Sport vinder klagesag mod DNTM om tolk til privat massøruddannelse

Globen Sport sender aktiv sine medlemmer, ledere og frivillige på forskellige kurser og idrætsuddannelser i Danmark. Hvert år bliver i gennemsnit 4-6 personer dækket 100 procent økonomisk til forskellige kurser og idrætsuddannelser.

I forrige uge vandt Globen Sport en længere varig klagesag mod Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) som er blevet behandlet af flere omgange af ankestyrelsen, da DNTM flere gange stod fast, at der ikke skulle bevilges tolk til Søren Toura-Jensen og Svend Tarpgaard i forbindelse med massøruddannelsen hos Jysk Fysiologisk Massage Institut i Horsens.

-------------------------------------

Ankestyrelsen afsluttede klagesagen med endelig afgørelse d. 8. maj 2015:

Ankestyrelsen har behandlet din klage over Den Nationale Tolkemyndigheds afgørelse truffet den 26. januar 2015. Ved afgørelsen meddelte Den Nationale Tolkemyndighed, at du ikke har ret til tidsubegrænset tolkning i forbindelse med massøruddannelse hos Jysk Fysiologisk Massage Institut, der er en privat kursusudbyder.

Resultatet er:
 Du har ret til tidsubegrænset tolkning i forbindelse med massøruddannelsen hos Jysk Fysiologisk Massage Institut.

Vi ændrer således Den Nationale Tolkemyndigheds afgørelse.

-------------------------------------

Ankestyrelsens begrundelse for afgørelsen er:

Ankestyrelsen finder, at tolkning i forbindelse med massøruddannelse på Jysk Fysiologisk Massage Institut i dit konkrete tilfælde må anses som en aktivitet, der er nødvendig for, at døve kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere. Du har derfor ret til tidsubegrænset tolkning i forbindelse med massøruddannelsen.

-------------------------------------

Det var tæt på for klubbens medlemmer Svend Tarpgaard og Søren Toura-Jensen, at de ikke kunne deltage i massøruddannelsen med økonomisk støtte fra Globen Sport fordi Den Nationale Tolkemyndighed gav afslag på tolk til massøruddannelsen for ca. 1 år siden.

I sidste øjeblik lykkedes det Svend og Søren, at kunne deltage i massøruddannelsen i et tæt samarbejde mellem Globen Sport, Højskolen Castberggård og Jobcenteret Hedensted, hvor tegnsprogstolkningen blev dækket med en ekstra bevilling på deres personligassistance gennem arbejdet på Castberggård.

I Globen Sport er man meget glad for den nye afgørelse som gør, at chancerne for tegnsprogstolkning til de fremtidige uddannelsesplaner for medlemmer til andre idræts- og lederuddannelser inden for træner, fodbolddommer m. m vil være langt større.

Svend Tarpgaard

På billedet ses Svend Tarpgaard som nyuddannet massør for Globen Sport under Deaf Champions League i Tyrkiet.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram