hello world!
Udgivet: 15. marts 2015

Globen Sport til DDIs klubseminar i Korsør

Klub- og Breddeudvalget (KB-udvalget) afholdte i weekenden klubseminar for alle klubberne i Danmark d. 13. – 14. marts 2015 i Korsør, og afholdte også tidligere en klubseminar i december måned hvor klubberne drøftede mange forskellige emner på kryds og tværs.

Ved det første klubseminar i december måned deltog kassereren Michael Vestergaard sammen med idrætslederen Laurits Dahlstrøm, og ved weekendens klubseminar deltog de igen til klubseminaret i selskab med klubrepræsentanten Steffen R. Olsen.

Hovedtemaet for de sidste to gange har været de to kommende strukturforslag til DDIs repræsentantskabsmøde d. 25. april 2015, hvor klubberne skal tage stilling til forbundets overtagelse af medlemsstyringen og kontingentstyringen i døveidrætten. En vedtagelse af disse forslag ville betyde, at alle klubberne i døveidrætten skulle meldes ind i DDI, og samtidigt skulle det være DDI som opkræver kontingent af alle medlemmerne i døveidrætten. I dag er det klubberne som suverænt står for sin egen medlems- og kontingentstyring, og hvis forslaget bliver vedtaget vil det gælde med virkning pr. 1. januar 2016.

Derudover har Københavns Døves Idrætsklub Døvania også haft debatter omkring professionalisme i døveidrætten, og det er en debat som har fyldt meget på de sidste to seminarene. Ud over det har klubberne også haft flere emner på dagsorden som f.eks. optagelse af Deaf Futsal Team som klub under DDI, udsendelse af referater til klubberne, DDIs love og DDIs regulativer m. flere.

Globen Sport har været genstand for en stigende utilfredshed omkring professionalisme i døveidrætten fra de øvrige klubber under DDI, hvor man har været utilfreds med udviklingen og føler Globen Sport har kørt sin egen retning i døveidrætten som gør, at man tager flere og flere medlemmer fra de andre klubber fordi tilbuddene og forholdene fra Globen Sport er meget økonomisk attraktivt i forhold til hvad de andre klubber kan tilbyde.

Derudover ønskede man også, at Globen Sport skal være mere åben ved lægge årsregnskaber ud, og dele sin økonomiske succes med de andre klubber for være døveidrætten til gavn for alle idrætsudøvere i Danmark i stedet kun sig selv for en begrænset gruppe i Globen Sport.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram