hello world!
Udgivet: 4. september 2018

Globen Sport konstituerer sig med ny bestyrelse

Klubbens kasserer Michael Skou Vestergaard har i sidste måned meddelt bestyrelsen, at han trådte tilbage som kasserer og medlem af bestyrelsen med omgående virkning af personlige årsager.

Derfor har bestyrelsen meddelt medlemmerne, at man ikke afholder ekstra ordinært generalforsamling men i stedet konstituerer sig med følgende ny bestyrelse:

Formand:
Benjamin Knudsen

Sekretær:
Steffen R. Olsen

Kasserer:
Mark S. Alstrup (ny)

Suppleant:
Simon Bak (ny)

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Michael for hans store indsats i bestyrelsen siden 2012, hvor hans største succes har været det økonomiske indsats både for klubbens medlemmer, samt deres deltagelse til landsholdets aktiviteter.

Man ser frem til det forsatte samarbejde med Michael i hans nye funktion som eliteidrætsleder, ligesom man vil byde velkommen til klubbens nye repræsentanter bestående af Mark S. Alstrup og Simon Bak.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram