hello world!
Udgivet: 29. januar 2014

Globen Sport indkalder til generalforsamling d. 15. marts 2014

Bestyrelsen vedtog i sidste uge, at klubbens ordinære generalforsamling afholdes lørdag d. 15. marts 2014 kl. 13:00 i fine mødelokaler i Idrættens Hus i Århus efterfulgt af en kæmpe medlemsfest.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen fremsætte forslag om kontingentstigning, og en reform af medlemsforholdene i Globen Sport som skal træde i kraft samme dag.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram