hello world!
Udgivet: 20. juni 2015

Globen Sport genopretter forretningsudvalget (FU)

I efteråret 2014 stiftede klubben for første gang forretningsudvalget for, at effektivisere den daglige beslutningsproces og få tingene hurtigere igennem blandt den aktive del af bestyrelsen.

I ca. 4 måneder havde klubben sit forretningsudvalg indtil man efter nytåret nedlagede det, da forretningsudvalget fyldte for meget af hverdagen. Men nu efter generalforsamlingen d. 11. april 2015, så har bestyrelsen igen genoptaget forretningsudvalget med Jeppe S. Nielsen (formand), Michael Vestergaard (kasserer) og Laurits Dahlstrøm (bestyrelsesmedlem).

Forretningsudvalgets opgave er tage sig af de daglige henvendelser, de daglige administrative ting mens de større overordnet beslutninger og regnskabsgodkendelser forsat er bestyrelsens ansvar.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram