hello world!
Udgivet: 26. april 2014

Genvalg til DDIs siddende bestyrelse

Under DDIs repræsentantskabsmøde i Middelfart var der genvalg til forbundets siddende bestyrelse, mens der blev nyvalg og en ny fordeling blandt suppleanterne. I forbindelse med de forskellige stående udvalg under DDI var der en blanding af genvalg og nyvalg. 

Formand:
Ole Faustrup

Bestyrelsen:
Louise Peitersen
Kim L. Christensen
Anja Jane Protin (Ikke på valg)
Jonas Andersson (Ikke på valg) 

Suppleant:
1. Rasmus Morell Nielsen
2. Louise Kaarup
3. Andre Kobberholm 

Valgkomiteen:
Mona Tømming
Rosa Rolighed 

Appeludvalget:
Christian Høybye, formand 

Strukturudvalget:
Christian Høybye, formand

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram