hello world!
Udgivet: 6. januar 2011

Generalforsamling

Kære Globen Sports medlemmer og ikke medlemmer

Der indkaldes til Globen Sports generalforsamling, fredag 28. Januar 2011, kl. 19.00 og Globen Sport giver sandwiches samt sodavand.

Adresse:
Vestergade 58U 8000 Århus C

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Årsberetning forelægges
 5. Årsregnskab forelægges
 6. Fastsættelse af kontingent og evt. gebyr
 7. Behandling af indkomme forslag
 8. Års arbejdsprogram
 9. Valg af bestyrelsen:

 

 1. Formand (hvert år)
 2. Sekretær (hvert lige år)
 3. Kasserer (hvert ulige år)
 4. 1. Bestyrelsesmedlem (hvert ulige år)
 5. 2. Bestyrelsesmedlem (hvert lige år)
 6. 1 Suppleant (hvert år)

 

 1. Valg af revisor (hvert år)
 2. Eventuelt

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram