hello world!
Udgivet: 2. februar 2012

Fundraiser på plads i Globensport

Formanden for Globensport har hermed ansat en fundraiser for Globensport, med hensyn til at hjælpe med at skaffe midler til forskellige formål, vi glæder til samarbejdet med Jesper Ditlevesen som er vores fundraiser for Globensport. Ser frem til et godt samarbejdet mellem JD og resten af bestyrelsen.

Hilsen Formanden for Globensport

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram