hello world!
Udgivet: 16. oktober 2013

DDI: Dispensation for karantæneregler

Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) har besvaret Globen Sport’s skriftlige henvendelse om problematikken omkring karantænereglerne for A 11.1.

DDI skriver i deres besvarelse, at idrætskonsulenten Tomas Kold Erlandsen gjorde det for, at "redde" døveligaen, og har nu i denne uge fået opbakning fra forbundets forretningsudvalg og hovedbestyrelse.

Både Viking og DAN havde fået ny kasserer, og klubberne var for langsomme til tilmelde sig døveligaen 2013/14, samt for langsomme med ind- og udmeldelserne. Det var også argumenterne for, at DDI måtte redde den nye sæson i døveligaen så klubberne kunne opstille med hold og derfor give dispensation for DDIs love A 11.1.

Til sidst skriver DDI i besvarelsen, at hovedbestyrelsen har bedt det nye strukturudvalg om, at se på DDIs love og regulativerne A, B og C.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram