hello world!
Udgivet: 11. november 2020

Coronakrisen giver ikke mindre bestyrelsesarbejde

Selvom der ikke har været de helt store aktiviteter eller arrangementer i 2020, så har det ikke haft nogen påvirkning eller givet færre opgaver i bestyrelsen. Tværtimod har der fokus på andre opgaver, været mere dialog, kommunikation og møder på tværs mellem bestyrelsen, idrætslederne og medlemmerne.

I bestyrelsen har man været heldig med få gennemført generalforsamlingen inden landets nedlukning, dermed gav det bestyrelsen arbejdsro, fuld fokus og mulighed for langsigtede planer.

Coronakrisen har som sådan ikke påvirket klubbens bestyrelsesmøder, da de i forvejen var elektronisk til dels med en bestyrelse spredt ud over 3 lande. Møderne gennemføres hver måned i en varighed af 1,5 time, hvor der drøftes regnskaber, initiativer, projekter, samt de daglige gøremål og aktiviteter i klubben.

I år har man ændret de elektroniske bestyrelsesmøder, sådan så de forskellige idrætsledere også deltager i det første del af mødet og det er noget som har styrket kommunikationen, sammenholdet og samarbejdet på kryds og tværs.

I 2020 har klubbens bestyrelse blandt andet haft fokus på:

- Ny forretningsorden
- Ny hjemmeside
- Nye indberetningsformularer
- Digitalisering af klubbens materialer, dokumenter og arkiver
- Vejledning og informationsbøger til bestyrelse og idrætsledere
- Oprydning af klubbens sportsartikler
- Gøre privatlivspolitik tilgængeligt
- Nyt udvalg SoMe

Og meget mere …

 

Foto © globensport.dk
Elektronisk bestyrelsesmøde d. 8. oktober 2020 med bestyrelsen og idrætsleder Jannick Brøndum

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram