hello world!
Udgivet: 29. oktober 2015

Brian Andersen stopper i GS bestyrelsen

På grund af hans arbejde som hjemmevejleder har klubbens frivillige sekretær Brian Andersen trukket sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet, samtidigt også som idrætsleder af fodboldafdelingen.

Bestyrelsen vil inden weekenden konstituere sig i henhold til klubbens vedtægter, hvor den ene af de 2 suppleanter skal overtage posten som sekretær. Allerede nu har klubben internt søgt efter en ny fodboldleder, og den nye sekretær bliver en af suppleanterne Kim Bøge Andersen og Steffen R. Olsen som blev valgt på generalforsamlingen uden bestemt rækkefølge.

Fra bestyrelsens side skal der lyde en kæmpe tak til Brian Andersen for hans mange årig bestyrelsesarbejde.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram