hello world!
Udgivet: 6. januar 2016

Både DDI og Globen Sport vælger at se fremad

Den 18. december 2015 var Globen Sport en tur forbi Brøndby for at mødes med Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI). Formålet med mødet var at finde ud af, hvordan samarbejdet mellem Globen Sport og DDI kunne fungere bedre fremover. Årsagen er, at der har været flere konflikter mellem DDI og Globen Sport i det sidste par år. 

12366097_10153746688732482_2758086012941433039_o
(Fra venstre ses Laurits Dahlstrøm og Steffen R. Olsen)

Fra Globen Sport deltog 3 repræsentanter fra bestyrelsen (Steffen R. Olsen, sekretær/næstformand, Michael Vestergaard, kasserer og Laurits Dahlstrøm, bestyrelsesmedlem). Fra DDI deltog Claus Jul Larsen, formand og Louise Peitersen, næstformand.

Claus Jul Larsen startede med fortælle, hvad grunden er til, at DDI har inviteret Globen Sport til et møde om fremtiden. Hovedbestyrelsen ønsker at vi har et godt samarbejde med klubberne og på det punkt har det ikke fungeret så godt mellem DDI og Globen Sport i det sidste par år. Det blev værre efter DDI trak støtten til Globen Sports værtskab for Deaf Champions League 2016 i fodbold.

Ligeledes fortalte Globen Sport også historikken omkring samarbejdet med DDI i det sidste par år.

Vi har haft nogle konstruktive drøftelser og er blevet enige om, at det er vigtigt med dialog på alle niveauer. Vi skal være bedre til at kommunikere mellem hinanden, hvis der er situationer som opstår og samtidig påvirker både DDI og Globen Sport.

Blandt Globen Sports medlemmer er der negative holdninger til DDI på grund af historikken og derfor har Globen Sport inviteret det nye DDI til den årlige generalforsamling den 2. april 2015, da vi mener at det kan gavne medlemmernes forhold til DDI.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram