hello world!
Udgivet: 3. februar 2012

Vigtigt Generalmøde 24 Feb.

Kære Globen Sports medlemmer

Det er vi desværre nødt til at udsætte til en anden ny dato pga. manglende dirigent og referat. Hvor kunne vi ikke finde en eneste som kan. 🙁

Der indkaldes til Globen Sports generalforsamling, fredag 24. Februar 2012, kl. 19.00 og Globen Sport giver småkager samt sodavand.
Derefter generalforsamling tager vi til julefrokostsmiddag i byen og hygger os hele aftenen. Obs. På jeres egne regning.

Adresse:
12K
Vestergade 58U
8000 Århus C

Dagsorden:

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetæller
Årsberetning forelægges
Årsregnskab forelægges
Fastsættelse af kontingent og evt. gebyr
Behandling af indkomme forslag
Års arbejdsprogram
Valg af bestyrelsen:

Formand (hvert år) (Jeppe fortsætter)

Sekretær (hvert lige år) (Jakob er stoppet)

Kasserer (hvert ulige år) (Kim fortsætter)

1. Bestyrelsesmedlem (hvert ulige år) (Søren stopper)

2. Bestyrelsesmedlem (hvert lige år) (Svend ønsker ikke fortsætte)

1 Suppleant (hvert år) (Brian Bille stopper)

Valg af revisor (hvert år) (Niels B. fortsætter)

Eventuelt

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram