hello world!
Udgivet: 9. marts 2020

Vellykket generalforsamling 2020 med god dialog

I år gennemførte klubben sin ordinære generalforsamling på Zleep Hotel Skejby i Aarhus, hvor der var tilmeldt 15 medlemmer. Generalforsamlingen blev ledet af DGI Østjyllands næstformand Lars Mandrup, som dirigerede generalforsamlingen i gennem med masser af dialog med medlemmerne.

På generalforsamlingen fik man gennemgået flere indkommende forslag omkring vedtægtsændringer, indmeldelse i Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI), samt ændring af revisorerne i klubben.

Årsberetningen blev præsenteret af sekretæren Jeppe S. Nielsen, som var stolt af de mange aktiviteter og tiltag der blev foretaget i klubben. Det blev fulgt op af kassereren Simon Bak som fremlagde årsrapporten, som også bød på en af de gode regnskaber i nyere tid.

Som noget helt nyt blev der under generalforsamlingen, postet videoer op på klubbens instagram med forskellige begivenheder og nyheder. Du kan gense dem på klubbens YouTube her: Generalforsamling 2020

Til sidst var der genvalg til hele bestyrelsen, og nyvalg til 2 folkevalgte revisorer:

Formand, Michael Skou Vestergaard
Sekretær, Jeppe S. Nielsen
Kasserer, Simon Bak
Suppleant, Peter Rothgardt
Revisorer, Søren Bøgsted og Lars Laursen

Efter generalforsamlingen var der fællesspisning på Dalle Valle, som blev afsluttet med socialt samvær i byen.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram