hello world!
Udgivet: 21. april 2018

Vellykket generalforsamling 2018 med stort fremmøde

Lørdag d. 21. april 2018 gennemførte Globen Sport sin årlige generalforsamling med de hyggelige rammer på BB Hotel i Aarhus, hvor medlemmerne derudover også havde deres base med overnatning og morgenmad.

Det er første gang i de senere år, at der var været sådan et stort fremmøde af klubbens medlemmer udover bestyrelsen. Ifølge klubbens genvalgte formand Benjamin Knudsen har det været en dejlig dag, hvor man fik nogle rigtig gode debatter på kryds og tværs med klubbens medlemmer.

Generalforsamlingens store punkter på dagsorden har været transportgodtgørelse, skattefrie godtgørelser og B-indkomst. Bestyrelsen fremlagde under generalforsamlingen et forslag om ændring af klubbens måde, at støtte medlemmerne på i form af medlemstilskud som betyder, at klubben forsat støtter medlemmerne på døvelandsholdet men på en anden måde end tidligere.

På generalforsamlingen fik bestyrelsen også vedtaget sit forslag om at ændre bestyrelsens størrelse fra 6 til 4 personer. Efter vedtægtsændringen blev den nye bestyrelse:

Formand, Benjamin Knudsen
Sekretær, Steffen R. Olsen
Kasserer, Michael Skou Vestergaard
Suppleant, Mark S. Alstrup

På dagsordens sidste punkter vedtog medlemmerne Kvist & Jensen i Aarhus som de nye statsautoriserede revisorer i klubben efter, at RIR Revisionsfirma i Roskilde og den folkevalgte revisor Klaus A. H. Kristensen ønskede stoppe.  

De nye statsautoriserede revisor får ansvaret for bogføring, bilag, revision og regnskabet i klubben med virkning pr. dags dato men gældende med tilbagevirkning kraft fra 1. januar 2018.

Medlemmerne afslutter dagen med fællesspisning på Dalle Valle og en udflugt i det aarhusianske natteliv.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram