hello world!
Udgivet: 28. marts 2020

Vedtagelse af ny forretningsorden

Klubbens bestyrelse har på de elektroniske bestyrelsesmøder d. 24. marts og igen d. 26. marts 2020 vedtaget den nye forretningsorden.

Tidligere har klubben aldrig haft en forretningsorden, men haft de forskellige bestemmelser samlet i vedtægterne. I tæt samarbejde med flere idrætsorganisationer som f.eks. DGI og Parasport Danmark, blev vedtægterne revideret og ændret på klubbens generalforsamlingen d. 7. marts 2020 som medførte en særskilt ny forretningsorden.

Bestyrelsen er meget glade for den nye forretningsorden som er et godt arbejdsredskab til de frivillige ledere, men også for klubbens medlemmer som får indsigt i bestyrelsens forpligtelser overfor klubben. Her kan alle se de forskellige pligter og ansvar, som bestyrelsen og idrætslederne kan styre efter, og som hjælper alle med deres rolle i klubben.

Forretningsorden indeholder følgende punkter:

- Bestyrelsesarbejdets organisering og opgavefordeling
- Indkaldelse af bestyrelsesmøder
- Gennemførelse af bestyrelsesmøder
- Gennemførelse af idræts- og udvalgsmøder
- Beslutningsdygtighed på bestyrelsesmøder
- Ledelse af bestyrelsesmøder
- Referat af bestyrelsesmøder
- Beslutninger uden for bestyrelsesmøder
- Inhabilitet
- Tavshedspligt
- Kompetence
- Økonomiske dispositioner
- Adfærdspolitik
- Presse
- Regnskab og revision

Den nye forretningsorden er sendt ud til klubbens medlemmer, men kan også ses online her.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram