hello world!
Udgivet: 16. september 2022

Udsættelse af overlevelses- og fællesskabstur

På grund af få tilmeldte bliver den kommende fællesskab- og overlevelsesudflugt i dagene 1. – 2. oktober 2022 udsat, og i stedet vil der komme et andet arrangement med de samme fællesskaber og overlevelsestemaer med Varneskov.dk

Denne gang vil der ikke være egenbetaling for klubbens medlemmer, men derimod bliver det gratis med økonomisk støtte fra GN Foundation.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram