hello world!
Udgivet: 15. juni 2015

Tegnsprogstolkning til aktiviteter under Globen Sport

Den 22. maj 2015 meldte Det Nationale Tolkemyndighed (DNTM) ud, at det er ulovligt bruge tolke fra samme firma som i forvejen sponsorer klubben – udmeldingen på video kan ses her!

Det betyder nu, at samtlige aktiviteter under Globen Sport ikke længere kan varetages af 12K.

I dialog med DNTM har de over for Globen Sport påpeget:

At man som idrætsudøver i en forening ikke må bestille tolk hos en leverandør, som sponserer ens idrætsforening. Men man må naturligvis gerne bestille tolk hos den pågældende leverandør til alle andre aktiviteter. Dvs. man kan bestille tolk til læge, tandlæge, rådgivning, fester osv. osv.

Dvs. man kan ikke bestille tolk hos en tolkeleverandør, som sponserer den forening, man dyrker idræt i. Det er tolkeleverandørerne selv, som skal sikre, at det ikke sker, hvis en bruger henvender sig om tolk, og dermed er det således tolkeleverandørens ansvar, at de ikke tolker ”på forbudt område”.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram