hello world!
Udgivet: 21. december 2021

Spørgeskema på vej ud til medlemmerne

Klubben har udarbejdet et anonymt spørgeskema som bliver sendt ud til klubbens medlemmer, og som belønning tildeles medlemmerne gratis kontingent for det kommende år.

Spørgeskemaet og belønningen af et års gratis kontingent på 300 kroner tildeles fra klubbens fællesskabsprojekt, hvor der er øremærket og afsat penge til det.

Spørgsmålene omhandler medlemmernes indsigt hvor og hvordan de indhenter information om klubben, samt hvordan de oplever klubben eller gerne ønsker klubben skal virke?

Bestyrelsesmedlemmet Lars Laursen er tovholderen for projektet, og glæder sig til statistikken kan være med til forbedre klubben og bruge klubbens fondsmidler mere effektivt.

Svarfristen for spørgeskemaet er frem til søndag d. 23. januar 2022.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram