hello world!
Udgivet: 8. december 2023

Plads til alle også på SoMe

På klubbens sociale medier på Facebook og Instagram postede bestyrelsen en video, hvor de fortæller om en episode om henvendelse af mobning på sociale medier.

I forvejen har klubbens bestyrelse gjort meget for, at der skal være plads til alle i klubben trods deres forskelligheder. Der er forskellige årsager og behov som gør, at folk melder sig ind i klubben for socialt samvær, økonomisk støtte eller noget helt tredje.

Den rummelighed og accept mærker de fleste i klubben, men på det seneste har der været episoder på sociale medier som gør, at bestyrelsen også lige vil minde om den plads og accept også skal være til alle på de sociale medier.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram