hello world!
Udgivet: 16. september 2014

Nyt tiltag i Globen Sport

På billedet ses klubbens bestyrelse forrest fra venstre: Brian Bille og Brian Andersen. I midten fra venstre: Jeppe S. Nielsen, Kim Bøge Andersen og Søren Bøgsted. Bagerst: Michael Vestergaard.

Der sker meget i Globen Sport for tiden, for at gøre beslutningsprocessen mere effektiv har bestyrelsen besluttet at stifte et forretningsudvalg. 

Pr. dags dato har Globen Sports bestyrelse, med fuld konsensus, valgt at stifte et forretningsudvalg. Dette er sket for at aflaste bestyrelsen samt forbedre effektiviteten i klubben. Forretningsudvalget består af Jeppe S. Nielsen (formand), Michael Vestergaard (kasserer) og Søren Bøgsted (suppleant).

Globen Sport holder som udgangspunkt ikke bestyrelsesmøder med mindre der opstår mulighed for det. Bestyrelsen er spredt over hele landet – fra Jylland til Fyn og videre til Sjælland, dertil kommer det at formanden pt. arbejder i Norge. Således ordnes de administrative ting elektronisk, mens bestyrelsen holder hinanden ajour via Facebook.

Forretningsudvalget består af den mest aktive halvdel af bestyrelsen, således håber man på at effektivisere den daglige beslutningsproces og få tingene hurtigere igennem.

Slutteligt skal det dog understreges, at mens det er forretningsudvalget som tager sig af de daglige ting i klubben, er det forsat er bestyrelsen som gennemgår samt godkender regnskaberne.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram