hello world!
Udgivet: 15. juni 2014

Nye turneringsformer for DM Futsal

På dagens fodboldledermøde i Brøndby vedtog med deltagelse af 5 fodboldklubber under DDI, at turneringsformen for DM Futsal skal ændres.

Globen Sport fremlagede på sidste møde d. 30. januar 2014, at DM Futsal ikke skal gennemføres med kampe á 10 minutter, men med 2 x 20 minutter. Forslaget blev igen fremlagt af Globen Sport under dagens møde og efterfølgende vedtaget af klubberne.

Den nye turneringsform betyder, at eliterækken (tidligere 1. division) gennemføres med 2 x 20 minutter og her kan klubberne maksimum deltage med 1 hold. Og for 2. division forsætter den uændret med 1 x 10 minutter, og også uændret med ingen begrænsning på antallet af deltagne hold fra de forskellige klubber.

Næste DM Futsal afholdes i Vejle d. 10. januar 2015.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram