hello world!
Udgivet: 23. august 2020

Nye formularer til hjemmesiden

Siden den nye hjemmeside globensport.dk blev udgivet 1. august 2020, er der ind i mellem foretaget en del mindre og større ændringer og forbedringer. Her er der både en hjemmesideversion og en mobilversion.

Klubbens bestyrelse har den fokusmål om en meget informativ hjemmeside, overskueligt indhold, nemmere oplevelse med minimale klik som muligt, samtidigt via hjemmesiden skabe en tættere relation til klubben generelt.

I weekenden har klubben optimeret og tilføjet flere elektroniske formularer, hvor det gør det nemmere kommunikere eller indberette udlæg, transport eller medlemsforhold til klubben. Den vigtigste optimerer formularerne og sikre beskyttelse af oplysningerne på hjemmesiden og som der afgives derfra.

Derudover er der også lavet:

- Nu kan man kontakte klubben direkte via den nye formular Kontakt os, hvor man har fjernet den tidligere meget benyttet Messenger funktion på klubbens Facebook side, da de almindelige oplysninger i kommunikationen ikke kunne være beskyttet der sikkerhedsmæssig.

- Nu skal alle indmeldelser, ændring eller udmeldelser ikke længere foretages via en mail til klubben, men gennem den nye formular Medlemskab.

- Nu modtager alle en kopi af sin indberetning, uanset hvilken formular som man benytter. Tidligere var der en fejl som gjorde, at ikke alle fik en kvittering eller en kopi af sin indberetning.

- Generelt er der ikke foretaget ændringer på de 2 eksisterende formularer for Indberetning: Transport eller for Indberetning: Udlæg, men de er blevet optimeret og sikret.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram