hello world!
Udgivet: 18. september 2020

Ny Esport retning med DGI Østjylland

I går aftes skulle DGI Østjylland have haft gennemført et større esport netværksmøde for de østjyske klubber, men på grund af få tilmeldte blev det aflyst.

I stedet fik Globen Sport et fællesmøde med DGI Østjylland, hvor man havde en åben dagsorden med en hel del brainstorming og konkrete emner omkring døve og hørehæmmede. Her deltog klubben med idrætslederen Lars Laursen, assistenten Anders Sehested og formanden Michael Skou Vestergaard.

Der blev snakket en del om retningen for esporten, døve og hørehæmmedes generelle niveau, behovet og de eventuelle udfordringer til f.eks. LAN arrangementer, bootcamp m. flere. Det er tydeligt døve og hørehæmmede er afhængig af elektronisk kommunikation men bliver afskåret, fordi de hørende udelukkende og let kan kommunikere via deres mikrofoner og høretelefoner.

             

Derudover betragtes det som snyd, chikane og forstyrrende når man kan sende elektroniske chat under spillet. Her kan man til gengæld kommunikere med hinanden på holdet via høretelefonerne, mens den elektroniske chat går ud til alle.

Det er en funktion som typisk bliver nulstillet, så døve og hørehæmmede har ingen mulighed for at kommunikere sammen på den måde. Desuden kan der være andre udfordringer, fordi så skal de døve og hørehæmmede have LIVE video kommunikation, men det kræver mere plads og en ekstra skærm ved siden af.

Globen Sport har lige nu ikke noget samarbejde med en esport klub, gaming sted eller cafe, fordi det kræver ekstra plads eller ekstra udstyr i form af en ekstra skærm. Oftest er de meget præcist indrettet, så der vil ikke være strømforsyning eller plads til en ekstra skærm til alle de døve og hørehæmmede deltagere.

               
Rundvisning i esport lokalet i foreningshuset i Aarhus, hvor man snakker om udfordringerne med få plads til en ekstra skærm.

 

Den nye retning i samarbejde med DGI Østjylland:

a) Globen Sport vil nu lave en gaming portal på en ny hjemmeside, hvor alle kan tilmelde sig løbende turneringer. Målgruppen vil primært være døve og hørehæmmede fra Danmark og Europa, samtidigt også hørende som meget gerne vil spille og dyste mod andre døve.

b) Globen Sport vil i samarbejde med DGI Østjylland lave et LAN arrangement, hvor DGI står for det indledende arbejde med at kontakte esport netværket og finde en samarbejdspartner. Forslag til gennemførelse er Kolding, Vejle og Randers fremhævet som gode bud. Det er endnu ikke besluttet målgruppen eller antallet af deltagere til LAN arrangementet.

c) Globen Sport vil i samarbejde med DGI Østjylland gennemføre 3 trænings boot camp, hvor det første arrangement skal være gratis for alle men fortrinsret for klubbens medlemmer. Stedet for disse arrangementer forventes også være i Jylland.

d) Globen Sport vil åben op for hørende også kan melde sig ind i klubben, men kan ikke nyde godt af transportgodtgørelse som handicappede kan få. Som medlem koster det 300 kroner om året, og til starte med får man 1 års gratis abonnement til Faceit, hvor klubbens medlemmer træner, spiller og deltager i forskellige turneringer derinde.

 

Udover retningen med DGI Østjylland vil Globen Sport forsat gerne starte et esport handicapprojekt i samarbejde med Esport Danmark, men afventer derfra om det videre forløb. Esporten skal have plads til alle, og det gælder også handicapgrupper som kørestolsbrugere, autisme m. flere.

 

Foto © globensport.dk

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram