hello world!
Udgivet: 25. marts 2009

Ny bestyrelse i Globen Sport

Globen Sport har fået ny bestyrelse. Det skete på gårsdagens generealforsamling.

Mens mange klubber de senste år har haft massive problemer med at skaffe folk til bestyrelsen, er det gået stik modsat for Globen Sport der har oplevet stor interesse for bestyrelsesarbejdet, hvilket var en af årsagerne til, at man i 2007 valgte at udbygge bestyrelsen med yderligere to repræsentanter, så den talte i alt 7 bestyrelsesposter. I aften fik man igen indtrykket af, at det stadig ikke er noget problem for Globen Sport, at skaffe folk til bestyrelsen.

Globen Sports siddende bestyrelse var kommet med et forslag til en vedtægtsændring der igen ville bringe bestyrelsen ned på 5 mand. Ikke fordi der pludselig var manglende interesse for bestyrelsesarbejdet i klubben - tværtimod, men for at gøre det hele mere strukturelt. Forslaget blev vedtaget.

Niels Mogensen, der har fungeret som 2. bestyrelsesmedlem det seneste år, overtager posten som sekretær efter Troels Dyhr. Mens Brian Andersen overtager pladsen som 1. bestyrelsesmedlem efter Brian Bille. Kenneth Borg fortsætter i bestyrelsen som 2. bestyrelsmedlem, til sidst blev Anders Gadkjær valgt som suppleant.

Således er Globen Sports nye bestyrelse som følger:

Formand: Søren Jensen
Sekretær: Niels Mogensen
Kasserer: Svend Tarpgaard
1. Bestyrelsesmedlem: Brian Andersen
2. Bestyrelsesmedlem: Kenneth Borg
Suppleant: Anders Gadkjær

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram