hello world!
Udgivet: 3. december 2021

Ny bestyrelse efter ekstra ordinær generalforsamling

Klubben har fået en ny bestyrelse efter en spændende kombineret ekstra ordinær generalforsamling d. 27. november, som blev budt på mange gode drøftelser, mange gode kandidater og kampvalg om bestyrelsespladserne med fysiske og elektroniske medlemmer.

Under den ekstra ordinære generalforsamling blev bestyrelsen udvidet fra 3 til 5, samt med 2 nye suppleanter fordi der var kommet så mange kandidater til bestyrelsesposterne. Klubbens vedtægter giver nemlig mulighed for en udvidelse af bestyrelsen fra 3 personer til 5, 7 eller 9 så længe det er et ulige tal.

Baggrunden for den ekstra ordinære generalforsamling var en drøftelse om nedlæggelse af kassererposten, hvor det økonomiske arbejde forsøges, placeres uden for klubben. Medlemmerne vedtog bestyrelsens forslag om en forsøgsperiode i 2022 med en ekstern bogholder og revisor, og bliver det en succes vil det føre til en del vedtægtsændringer til generalforsamlingen i 2023.

Den nye bestyrelse:

Formand
Michael Skou Vestergaard

Næstformand
Kasper R. Jørgensen

Bestyrelsesmedlemmer
Jeppe Schjødt Nielsen

Lars Laursen
Christian Wetendorff Hansen

Suppleanter
Espen Martinsen

Nicolaj Molbo

 

Stemningsbillede fra den ekstra ordinære generalforsamling, da der var et par medlemmer som ikke ville fotograferes. Foto © globensport.dk

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram