hello world!
Udgivet: 1. december 2020

Nedlæggelse af bowling som idrætsgren

I Globen Sport har man desværre taget det første skridt til at nedlægge bowlingafdelingen, men trøster sig selv med medlemmerne forsætter i andre idrætsgrene.

Trods stor fokus og indsats på bowling i Vejle og Horsens de sidste 1,5 år, så har Covid-19 restriktionerne ikke gjort det muligt beholde et aktivitetsniveau med træning, opstart af undervisning med instruktør ledsaget af tegnsprogstolk.

Det er en udvikling som man forventer forsætter langt ude i 2021, derfor har man nu valgt både økonomisk og praktisk lukke ned for bowlingen. Til sidst skal der lyde en stor tak fra Globen Sport til Bowlingklubben Enghaven Vejle og Horsens Bowling Klub 91 (HBK 91) for samarbejdet i 2020.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram