hello world!
Udgivet: 11. maj 2019

Globen Sport melder sig ud af Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI)

Klubbens medlemmer er netop blevet informeret om, at Globen Sport melder sig ud af Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI).

Det var en enig bestyrelse, der besluttede at melde sig ud af Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) som klubben har været medlem af siden stiftelsen i 2003. For klubbens bestyrelse har det ikke været let men nødvendig beslutning, da man gentagende gange har forsøgt, at få vendt den dårlige stemning til et bedre samarbejde mellem Globen Sport og DDI.

Samarbejdet mellem Globen Sport og DDI har længe ikke været optimalt, og særligt været svigende de sidste 2 år. Derfor blev medlemskabet til forbundet drøftet på klubbens generalforsamling d. 2. marts 2019, hvor det blev vedtaget et sidste forsøg med et mæglingsmøde med DDI med deltagelse af et neutralt specialforbund.

Klubbens forslag om et mæglingsmøde blev afslået. Efterfølgende har det været signaleret overfor Globen Sport, at et samarbejdet ikke vil blive bedre på længere sigt. Derfor har klubbens bestyrelse nu taget den beslutning, at melde sig ud af forbundet. Globen Sport har informeret medlemmerne om klubbens aktiviteter, tilbud og tilskud ikke vil blive påvirket.

Globen Sport har meddelt medlemmerne, at man forbliver medlem af Parasport Danmark og Idrætssamvirket Aarhus.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram