Kurser

I klubben kan alle kontingentbetalende medlemmer herunder også klubbens ledere og trænere, få økonomisk tilskud til kursus for at blive en bedre leder, træner eller noget helt tredje som f.eks. fodbolddommer eller massør.

Det kan være også være fordi du gerne vil styrke dig både personligt og fagligt, vil udvikle dine talenter og interesse, eller bare gerne vil bidrage til en udvikling af klubben, fordi man nu besidder ny viden og nye redskaber.

 

Idrætssamvirket Aarhus:

Fra Idrætssamvirket Aarhus kan der opnås op til 50 procent økonomisk støtte af kursusbeløbet, hvis de tilmeldte trænere og ledere har en tilknytning til en klub/forening som er medlem af idrætssamvirket. Derudover er ingen begrænsning på hvor idrætskurset afholdes, eller hvem det skal være arrangeret af.

Medlemmerne betaler selv for sit kursus, medmindre andet er aftalt med klubben. Derefter fremsender klubben en ansøgning til idrætssamvirket, som skal være ansøgt senest 1. december i samme kalenderår, uanset om det er før eller efter kursets afholdelse.

I forbindelse med ansøgningen skal følgende materialer bruges:

  • Kursusbekræftelse med tilmeldtes navn(e)
  • Kursusbeskrivelse
  • Kvittering/Faktura med tilmeldtes navn(e)

Behandlingstiden varierer fra ansøgning til ansøgning, alt efter hvilke type kursus der er tale om. Men som udgangspunkt behandles ansøgningen først efter endt/gennemført kursus, og udbetaler berettede tilskud senest inden årets udgang.

 

Fonde og legater:

I forbindelse med andre kurser uden for idrætten, ansøger Globen Sport også om økonomisk støtte hos fonde og legater. Det kan være støtte til specielle ledelses- eller udviklingskurser i andre sammenhænge, som kan være vigtigt eller udbytterigt for klubben, projekter eller event.

Støtten fra fonde og legater kan være meget varierende, hvor klubbens medlemmer har modtaget fuld støtte, men også andre hvor man har opnået 25 eller 50 procents støtte til deres kurser.

Her er det også klubben som sender en ansøgning til fonde og legater, hvor det som regel er ca. 3-6 måneder før kursusafholdelse eller afhængig af fondenes forskellige ansøgnings- og behandlingsfrister.

 

Udpluk af kurser som er bragt på globensport.dk

Diverse IBC kurser (2019)
Læs nyheden her.

Idrættens Eventmanagement Uddannelse (2015)
Læs nyheden her.

Aarhus Idrætslederakademi (2015)
Læs nyheden her.

Massøruddannelse (2014)
Læs nyheden her.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram