Kurser

I klubben kan alle medlemmer, trænere og frivillige ledere, komme på kursus med økonomisk tilskud eller dækning af udgifterne fra klubben. Det kan være alt fra idræts-, ledelses- eller udviklingskurser, som kan være vigtigt eller udbytterigt for klubben, projekter eller event. 

Det kunne f.eks. også være i andre sammenhænge fordi du gerne vil styrke dig selv både personligt og fagligt, vil udvikle dine talenter og interesse, eller bare gerne vil bidrage til en udvikling af klubben, fordi man nu besidder ny viden og nye redskaber.

Økonomisk tilskud:

Klubben søger primært fonde og legater om økonomisk støtte, hvor støtten kan være meget varierende afhængig af kurset og formålet. Der har været ansøgninger, hvor deltagerne har modtaget fuld støtte, men der har også været en delvis støtte på 25 eller 50 procents til deres kurser.

Ansøgningen til fonde og legater skal som udgangspunkt sendes ca. 3-6 måneder før kursusafholdelse, dog kan der være en længere eller kortere tidsfrist afhængig af fondenes forskellige ansøgnings- og behandlingsfrister.

Find et kursus som fanger din interesse:

Kursus 001

Århus i Forening er et samarbejde mellem de tre paraplyorganisationer DGI Østjylland, Århus Ungdommens Fællesråd og Idrætssamvirket Aarhus og Sport og Fritid, Aarhus Kommune.

Det er gratis for deltagere fra Globen Sport, da klubben er folkeoplysende forening i Aarhus Kommune, samt medlem af DGI Østjylland.

Se oversigten her.

Kursus 002

På dgi.dk kan der findes en masse kurser som henvender sig til forskellige målgrupper, uanset om du er træner, instruktør eller leder.

Kursus 003

CFSA - Center for frivilligt socialt arbejde er der flere forskellige kurser for frivillige og ansatte, hvor der er emner som sociale metoder, svære samtaler, fællesskaber, Covid-19 genåbning, generalforsamlinger, bestyrelsesarbejde og meget mere.

Kurserne bliver tilbudt både tilbudt som fysisk eller digitalt, samt også lokalt eller landsdækkende.

Se oversigten her.

Siden er senest opdateret d. 15. april 2023

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram