hello world!
Udgivet: 21. marts 2023

Klar til 2023 efter vellykket generalforsamling

På den ordinære generalforsamling d. 11. marts 2023 deltog 18 medlemmer, som svarer til 20 procent af klubbens medlemmer. Det synes bestyrelsen var en succes og meget vellykket, at man år til år kan få godt 20 procents deltagelse selvom det altid vil være bedre med et langt højere deltagelse.

Der var genvalg til den siddende bestyrelse Michael, Jeppe og Kasper, samt nyvalg til en ny suppleant Morten Parsberg Madsen. Der var stor interesse for bestyrelsesvalget, men medlemmerne var enige med bestyrelsen om en 3 mandsbestyrelse og flere idrætsledere/ansvarspersoner.

Derudover var der fremlæggelse af årsberetningen og et flot årsregnskab, herunder også en lidt detaljeret ændringsforslag af vedtægterne omkring bestyrelsessammensætningen, fuldmagter m.m.

Efter generalforsamlingen bød klubben på en gratis fællesspisning på Restaurant Flammen, hvor man markerede klubbens 20-års jubilæum samme dato for 20 år siden.

 

Foto © globensport.dk

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram