hello world!
Udgivet: 12. februar 2021

Indkalder til digital generalforsamling d. 23. marts 2021

Klubbens bestyrelse har besluttet, at man indkalder til digital generalforsamling på trods af vedtægterne, ikke tillader dette. Bestyrelsen har overfor medlemmer beskrevet, at man har været i dialog med udvalgte idrætsledere og blevet enige om at benytte nødretten.

Generalforsamlingen bliver elektronisk d. 23. marts 2021 kl. 19:00 – 22:00.

DGI oplyser i forbindelse med nødret:

Den fysiske generalforsamling kan ikke ændres til en digital generalforsamling, medmindre denne mulighed allerede fremgår af foreningens vedtægter. Dog vil der i helt særlige tilfælde kunne siges at foreligge nødret, som kan begrunde, at der holdes digital generalforsamling, for eksempel hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er stoppet, eller foreningen står foran at skulle træffe store beslutninger, der haster.

Årsagen til klubbens bestyrelse indkalder allerede nu, skyldes der på generalforsamlingen skal findes en ny kasserer, suppleant og revisor. Samtidigt skal medlemmerne tage stilling til større beslutninger omkring medlemskab hos idrætsorganisationer, klubbens nye virkefelt, samt andre vedtægtsforslag og nye kontingentsatser.

Bestyrelsen oplyser i indkaldelsen, at den digitale generalforsamling afholdes udelukkende elektronisk, selvom en ændring af forsamlingsforbuddet senere måske vil åbne op for en fysisk deltagelse. Men til gengæld får medlemmerne tilskud til forplejning, som de kan nyde når de deltager i den digitale generalforsamling.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram