hello world!
Udgivet: 9. februar 2014

Indkaldelse til generalforsamling sendt ud

I dag har alle medlemmerne i Globen Sport modtaget en indkaldelse via mail, hvor klubben indkalder til generalforsamling og efterfølgende medlemsfest d. 15. marts 2014.

Bestyrelsen håber, at alle medlemmerne deltager i generalforsamlingen da der er mange indkommende forslag fra bestyrelsen og kasseren Michael Vestergaard i forbindelse med kontingenter, medlemsreformer og bestemmelser for honorar, godtgørelse m. m. i Globen Sport.

Allerede nu har medlemmerne i det nye GS Håndbold meddelt, at de ikke kan deltage i generalforsamlingen på grund af DDIs træningslejr samme weekend.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram