hello world!
Udgivet: 14. oktober 2013

Håndtering af karantæneregler skaber utilfredshed

Både Døves Idrætsklub Viking og Københavns Døves Idrætsforening Døvania er blevet utilfredse over den voldsomme forskelsbehandling, og planlægger nu klage over Dansk Døve-Idrætsforbund og deres håndtering af karantænereglerne.

I forrige uge blev Døvania straffet med en sejrsfrakendelse fordi deres spiller havde karantæne, og dette havde Døvania ikke overholdt i henhold til turneringsreglerne i Døveligaen. Men i sidste uge gav DDI spilletilladelse til nye spillere i Døves Idrætsklub DAN selvom forbundets egne love kræver, at der tildeles et administrativt karantæne på 90 dage hvis klubskifte sker efter 15. august.

Globen Sport har i sidste uge skriftligt rettet henvendelse til DDIs medlemsansvarlig Tomas Kold Erlandsen omkring DDIs love A 11.1 og nu er henvendelsen blevet sendt videre til DDI’s hovedbestyrelse. Derudover vil Globen Sport fremsætte forslag til DDIs repræsentantskabsmøde april 2014 omkring ændring af karantænereglerne.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram