hello world!
Udgivet: 29. september 2013

Globen Sport søger ledere til fodbold, futsal og golf

Med en positiv medlemsfremgang mangler klubben Globen Sport nu nye idrætsledere til, at varetage idrætsafdelingerne inden for fodbold, futsal og golf. Er det dig?

Vi søger derfor frivillige idrætsledere inden for:

- Fodbold
- Futsal

- Golf

De frivillige lederes opgaver er, at varetage medlemmernes interesser og primært have ansvaret for klubbens deltagelse til danmarksmesterskaberne under Dansk Døve-Idrætsforbund. Det er desuden også idrætsledernes fælles opgave sammen med medlemmerne er, at finde ud af hvad der er behov for i klubben af arrangementer, stævner og aktiviteter.

Arbejdet i Globen Sport er frivilligt, men i forbindelse med stævner og liggende dækker klubben for transport, forplejning m. m.

Har du spørgsmål eller er interesseret en frivillig idrætslederpost, så kan du kontakte bestyrelsen på info@globensport.dk

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram