hello world!
Udgivet: 22. januar 2015

Globen Sport sender 2 ledere på skolebænken

På lørdag d. 24. Januar starter Aarhus Kommunes nye idrætslederuddannelse – ”Idrætslederakademi 2015”. Globen Sport har 2 ledere med på skolebænken. 

Idrætslederuddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Idrætssamvirket Aarhus, Aarhus Kommune og DIF. Idrætssamvirket Aarhus skriver om uddannelsen:

”Aarhus Idrætslederakademi 2015” er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som leder. Forløbet sætter samtidig fokus på klubdrift og klubudvikling, idet deltagerne under hele for- løbet skal arbejde med deres egen klub og deres egen funktion i klubben. Med håb om at dette uddannelsesinitiativ bliver taget godt imod ude i foreningerne, ser vi frem til et spændende og udbytterig lederakademi med mange deltagere fra vore foreninger!

Globen Sport sender kasserer, Michael Vestergaard samt Gokartleder, Laurits Dahlstrøm på skolebænken i ca. 4 måneder frem til 30. Maj 2015. Akademiet foregår over 9 moduler, som gennemføres med et modul, á en dag pr. gang.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram