hello world!
Udgivet: 28. januar 2016

Globen Sport sætter fingeraftryk på nyt DM struktur for gokart

Globen Sport er sammen med DDI vært for en af de større klubseminar som finder sted d. 27. februar 2016 i Aarhus, som kommer til handle om ’Fremtidens døveidræt’ hvor DM struktur bliver det store debatemne.

Og i aftes torsdag d. 28. januar 2016 i Odense tyvstartede gokarten, hvor DDI havde indkaldt til møde med DDIs repræsentanter, Globen Sport, Døves Idrætsklub Viking, Danish Deaf Klarting Club (DDKC) og Døvania havde desværre meldt afbud til mødet. Fra Globen Sport deltog den nye idrætsleder Michael Vestergaard for gokart-afdelingen.

Formålet med mødet var få skabt et officielt DM Gokart til døveidrætten, og her blev oplægget fra Globen Sport hurtigt godkendt som det nye DM struktur for gokarten som starter allerede nu til foråret 2016.

Lidt kort om det nye DM struktur for gokart:

  • DM Gokart bliver ikke en sammenslutning af mesterskaberne fra DDKC, men et selvstændigt DM under Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI).
  • DM Gokart gennemføres to gange om året i foråret og efteråret. For sæson 2016 har man besluttet, at det bliver Holbæk og Vandel – ikke nødvendigvis i den rækkefølge.
  • DDKC mesterskaberne forsætter selvstændigt og uafhængig sideløbende med DM Gokart, så døveidrætten vil kunne få 5-6 stævner via DDKC og 2 stævner via DDI. I forbindelse med DDKC vil der ikke være krav om medlemskab af DDI, mens DM Gokart skal man være medlem af DDI.
  • Turneringsreglerne vil blive udarbejdet i samarbejde med Dansk Automobil Sports Union (DASU), og her er det endnu ikke fastlagt hvilken turneringsform DM Gokart bliver. Der er lagt op til flere modeller som f.eks. individuelt og holdkørsel på udendørsbaner som er årsagen til, at det er Holbæk og Vandel man har valgt.
  • Turneringslederen bliver udpeget af DDI, mens man har lagt op til turneringsdommerne skulle være hørende enten fra gokartstedet eller fra DASU, da DM skal have fokus på de forskellige turneringsflag under DM Gokart som f.eks. den sorte, blå m. flere.
  • For komme i betragtning eller være kandidat til døvelandsholdet i gokart, skal man være medlem af DDI og deltage til samtlige 2 DM om året.


Døvelandsholdet med til EM Gokart i Frankrig d. 10. – 12. juni 2016?

DDI kommer med en officiel udmeldelse d. 5. februar 2016 om man ønsker sende et A- og B-landshold afsted til EM Gokart i Frankrig, hvor Danmark skal forsvare EM guld i holdkonkurrencen som sidste år blev vundet af GS medlemmerne Laurits Dahlstrøm, Franklin Richter, Patrick Lauridsen og Dennis Kaae.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram