hello world!
Udgivet: 3. marts 2020

Globen Sport med til idrætspolitisk møde om idrætsfaciliteter

Mandag d. 2. marts 2020 deltog klubbens formand Michael Skou Vestergaard til kommunens store idrætspolitiske møde, hvor alle borgere, foreninger og foreningsledere var inviteret med - her deltog der over 400.

Aarhus Kommune har markant mangel på idrætsfaciliteter. Det gælder idrætshaller, svømmehaller, idrætsfaciliteter, boldbaner – ja stort set på alle områder er der mangel på faciliteter. I 2033 forventes et indbyggertal i byen på ca. 426.000 borgere. Investeringerne i idrætsfaciliteter er ikke fulgt med befolkningsudvikling, og udviklingen sker også i dit lokalområde.

Flere idrætsforeninger afviser i dag optag af nye medlemmer. Byens politikere skal i den kommende periode træffe beslutninger om at fordele ca. kr. 5 mia. – kr. 5.000.000.000 – til investeringer i Aarhus Kommune. Investeringerne skal ske i et 10-årigt perspektiv for perioden 2024 - 2033. 

Derfor havde Idrætssamvirket Aarhus sammen med Kultur og Borgerservice inviteret til idrætsfacilitetskonferencen, for skabe en dialog og tage hul på debatten om hvor der skal være idrætsfaciliteter i de mange områder som danner Aarhus Kommune.

Aarhus Stiftstidende:

Stadsarkitekt om Aarhus Ø: - Jeg kan ikke forsvare, vi ikke har en idrætshal der

Idéerne strømmer ind til ønskeliste over nye sportsfaciliteter i Aarhus - skriv dine ønsker her

Nødråb: Aarhus mangler idrætsfaciliteter - 5000 borgere pr. fodboldbane

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram