hello world!
Udgivet: 22. maj 2018

Globen Sport indkalder til ny generalforsamling d. 23. juni 2018

Det lyder måske lidt underligt, at der allerede 2 måneder efter den ordinære generalforsamling igen skal indkaldes til en ny generalforsamling?

Men det er fordi der er fundet flere versioner af klubbens vedtægter på hjemmesiden og i referaterne, så derfor har bestyrelsen valgt vedtægterne engang for alle skal vedtages på ny.

Udover vedtægterne vil klubbens bestyrelse gerne have drøftet ny model for medlemskaber og kontingenter, fordi der er sket en større ændring omkring DDI andel og derudover vil man stoppe nedgangen af medlemstallet med et ekstra nyt enkelt og billigt medlemskab.

Generalforsamlingen er lukket og afholdes kun for klubbens kontingentbetalende medlemmer i mødelokalet i Idrætssamvirket Aarhus ved Ceres Park & Arena fra kl. 13:00.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram